گشت غمناک دل و جان عقاب

روزی میرسه که دیگه تی‌تاپ و نوشابه‌ی شیشه‌ای سیاه هم به این دنیا دلخوشمون نکنه.