به همین قبله

بعضی سه‌شنبه‌ها آدم جوری میشه که میره تو کانتکت موبایلش اسم یه آشنای زیرخاکی رو پیدا میکنه و زنگ میزنه بهش و بیست‌و‌هفت دقیقه‌ی کامل حرف میزنه. حرف میزنه. حرف میزنه. فقط گریه نمیکنه.
خیلی‌م کار نداره اونطرف خط چه فکری داره میکنه اون یکی.