ایستاده بمیرم

بعضیام یه عمری بی‌نام و نشون یا با نام و نشون‌های مختلف تو شبکه‌های مختلفِ مجازی مینویسن. آخرشم یه‌روزی بر میگردن تو وبلاگشون و همونجا میمیرن. تو وبلاگ مُردن، ایستاده مُردنه.