هم اکنون در وین دهها بانوی زیبا می رقصند

لئونارد کوئن برایِ بعضیها یک خواننده هست برایِ بعضیها یک شاعر. برایِ من اما او یک مردی‌ست که میتونه خودش رو عریان کنه. تو دنیا هیچ‌چیزی هنرمندانه تر از دیدنِ یک مردِ لخت نیست. عریان. به قولِ خودش نیکِد. جایی گفته شد که کوئن "عرفان عشق و تنهایی" ست که پر بیراه نیست. او امتدادِ ترکیبی از عرفانِ غیرِ اعتقادیِ آلبرکامو و هیجانِ غریب فدریکو گارسیا لورکا ست در لباسِ خواننده‌ی عصرِ ما. مثالهایِ زیادی از آهنگهایِ این خواننده‌ی کانادایی میشه زد اما از هر طرف که شروع کنی به قطعه‌ی "این والتز را بپذیر/Take this waltz" از آلبومِ "مردِ تو هستم" میرسی. براساس شعری اسپانیایی از لورکا. بخشِ زیادی از مانیفست کوئن در این قطعه خلاصه شده. کوئن یه‌جایی گفته که لورکا بت دورانِ جوانی من بوده و به همین مناسبت اسمِ دخترش رو میزاره لورکا کوئن.

دانلود Take this waltz