دوم

خوب، اقرار میکنم خیلی از مشکلاتی که دیگران داشتن رو من نداشتم. به دو دلیل. اولیش مهم نیست. دومیش مهمه که هر جا واردشدم به سیستم‌شون احترام گذاشتم بعد حالا اگه یه جاییشو انتقاد داشتم یا خیلی جاهاشو انتقاد داشتم کم‌کم سعی کردم درستش کنم تا اونجایی‌که میتونستم. عملا هیچوقت هیجا یک منتقد صرف یا یک پرستنده‌ی صرف نبودم.