اینکه بخوایم در موردِ یه چیزِ بزرگی حرف بزنیم لازم نیست پیچیده حرف بزنیم فقط کافیه واقعی باشیم و ساده [انیشتین].
مثلا:
چاپلین بزرگ نبود او یک غول بود [منبع: کتاب یک زندگی]
و این به عنوان موندگارترین و عمیقترین جمله در مورد چاپلین به ثبت رسیده