اوایلی که دانشگاه قبول شدم بابام ۱۵ هزار تومن هر ماه برام میفرستاد. خیلی قدیم نبودا.
با این پول زندگی میکردم‌و تازه پس‌اندازم میکردم میرفتم سینما.
الانه خیلی بیشتر از اون پول رو حقوق میگیرم. آخرِ ماه یه‌چیزی کم هم میارم. حالا سینما رفتن بماند.
من به برکت پول اعتقاد دارم.