چتر، نشونه ترس از قطره‌های نوازشگر بارونه.
گیسویِ سیاهِ خیس میدونین چه معنی میده.
لعنت به چتر.