نقاشی

آقا نقاشی‌های کودکان هر ملتی بازتاب فرهنگ اون ملته. ما که بچه بودیم بهمون میگفتن نقاشی بکش قلم دفتر و برمیداشتیم و سریع یه مثلث میکشیدیم و یه مربع رو هم زیرش میزاشتیم میشد یه خونه با سقف شیروونی. ۹۰ در صد نقاشیا همین بود. بعضیامون که خیلی هنرمندتر بودن یه درخت و دو تا آدم هم کنارش میکشیدن. تمام. تازه ۹۰ درصد این نقاشای ۹۰ درصدی اصلا تو عمرشون خونه با سقف شیروونی ندیده بودن. اصولا اونا (ومن) چون ایده ای نداشتیم این‍کارو میکردیم. داستان رو تا اینجا نوشتم ولی نمیتونم جم بندی کنم که چی میخواستم بگم. 
باقیش رو به بزرگواری خودتون کامل کنین.