راسیتش اصلا از واژه مخاطب خاص خوشم نیومد از اول. اصلا واژه‌ی شجاعانه ای نیست.