گذار از نئو مارکسیسم

می‌خواهم اونقدر پولدار بشم پولامو بزارم تو کیفم برم درِ عینک فروشی یه عینک دودی انتخاب کنم بدون اینکه قیمتشُ بپرسم بگم آقا یه‌دونه از این عینکا بهم بده پولشُ بدم و بگم باقیش مال خودت بیام بیرون عینکُ بزنم به چشمم و همه‌ی دنیا رو از دریچه‌ی نوشابه‌ی شیشه‌ای سیاه ببینم.