شاید حکمتی توش هست

آدمایی که سیبیل ندارن زودتر فراموش میشن.