چیزوفرنی-دو


سرت و بلند میکنی می‌بینی نه لوطی هست و نه طوطی و نه مرجان. هرچی که بود قفس بود. آدما دودسته‌ان اونایی که از عشق می‌میرن اونایی که با عشق تموم میشن. آره تموم میشن.