شبیه ۱

تقریبا شبیهِ "تو رفته‌ای، دیگران هم که رفته‌اند، از منم که چیزی نمانده به‌جز این دلِ ناماندگار بی درمان" شده‌ای.