گمشده

حسین آقا میگفت تو انبار شرکت ما تو جاده ورامین هر چیزی که بخوای پیدا میشه. از شیرِ مرغ تا جونِ آدمیزاد. تازه‌گی راننده‌ی لیفتراک شرکت بازنشست شده و دنبالِ یه راننده میگردیم تا استخدامش کنیم.
میخوام برم شرکتشون درخواست بدم راننده‌ی لیفتراک بشم. ببینم گمشده‌ی خودم و تو انبار شرکتشون پیدا میکنم. آخه حسین آقا میگفت اونجا همه چی پیدا میشه از شیرِ مرغ تا...