شنیدم دوستی رفته سر کوچشون نون خامه ای بخره، شیرینی فروشه یه دختری بوده و دوست ما عاشقش شده.
همین سادگیای زندگی کاش واسه نسل ما حداقل از بین نره. نسل ما خیلی سختی کشیده