اگه یه چیزی مثل عینک اختراع میشد و میزاشتی رو صورتت تا بتونه تفاوت صداقت و حماقت رو از تو چشمات واسه دیگران ترجمه کنه، اونوقت میتونستم بگیم علم پیشرفت کرده.