کلاس چهارم انظباتم شد هیجده و هفتادو پنج. دقیق. نمیدونم چطوری حساب کرده بودن.
فک کنم همه این چیزایی که الان شدم به خاطرِ اون یک و بیستو پنچ صدم نمره ایه که اون زمون کم آوردم.
شاید اگه نورده و هفتادو پنج یا بیست میگرفتم دیگه الان نمیرفتم تو کوچه قدم بزنم و به همه بگم "شب بخیر همسایه".