ما خیلی زود وارد مدرنیسم شدیم و مشکلات بزرگ از اونجا شروع شد.
اختلاف سنی من با داییم 30 ساله.
اون میدونه "اتاقِ پنچ دری" چیه ولی من نمیدونم.
من میدونم اینترنت چیه ولی اون نمیدونه.