سعدی حدود ۱۰۰۰ تا بیت فقط در مورد اون موج کوچولوی قسمت پایین زلف یارش گفته.
همونجایی که وقتی میبافن یه روبان نازک صورتی میبندن.
بوالعجب حکایتیه