از 25 دسامبر 1977 که چارلی چاپلین رفت تا خستگی در کُنه من هنوز منتظرشم.
بین خودمون باشه یه فیلم نامه واسش آماده کردم که توش یه پسرک فقیر عاشق یه فرشته کوچولو میشه.
داستان تو پاریس اتفاق میافته.